Zespół

Certryfikowana psychoterapeutka, superwizorka, założycielka Centrum Psychoterapii Granat. Absolwentka Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, Szkoły Superwizorów Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kursu Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii. W ośrodku prowadzi superwizję i terapię indywidualną osób dorosłych.

Anna Radomska Malczak

Psychoterapeutka, pedagożka. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz wielu innych specjalistycznych warsztatów i szkoleń z zakresu psychoterapii i interwencji kryzysowej. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami w kryzysie, doświadczonymi przemocą, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupy terapeutyczno - rozwojowe. Wspiera również osoby ze społeczności LGBTQ+ w nurcie afirmatywnym.

Iwona Pawlikowska

Psycholog, szkoleniowiec, trener rozwoju osobistego. Absolwent 3-letniej Szkoły Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej. Pracuje w języku polskim i angielskim. W ośrodku prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Bartosz Czajewicz​

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno- doświadczeniowym w Szkole Psychoterapii Intra, specjalistka psychoterapii uzależnień (Care Brok), pedagog. Absolwentka psychologii pozytywnej SWPS w Sopocie. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) oraz wiele szkoleń dot. focusingu, EFT. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała między innymi w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia w Stalowej Woli oraz na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Olga Podolec

Psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, w trakcie certyfikacji. Pracuje głównie z dorosłymi, w tym w dużej części z osobami ze społeczności LGBTQ+, a także z młodzieżą 15+. Ma doświadczenie w pracy jako terapeutka i trenerka we wrocławskim Centrum Praw Kobiet gdzie wspierała osoby z doświadczeniem traumy, przemocy i przekroczeń na poziomie psychicznym, fizycznym i seksualnym. Od wielu lat prowadzi procesy grupowe, rozwojowe, treningi i warsztaty. Szkoli osoby z kadry terapeutycznej, pedagogicznej i psychowsparciowej w zakresie sojusznictwa i pracy z osobami LGBTQ+. Certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Superwizorka treningu WenDo. Założycielka Centrum Wsparcia Aktywistycznego we Wrocławiu, gdzie rozwija programy rozwoju i wsparcia dla osób pracujących aktywistycznie i społecznie. Członkini zespołu trenerskiego pracujących w obszarze praw człowieka w Katalonii - Ulex Project.

Lena Bielska

Psycholog, psychoterapeutka, akredytowany Coach ICF na poziomie ACC, certyfikowany Trener Biznesu, praktyk NLP, wykładowca podyplomowych studiów Coachingu i Psychologii. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, grupy rozwojowe, warsztaty.

Anna Wawrzyniak

Psychoterapeuta, psycholog. Absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Ma oświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych  w Fundacji Praesterno, psychoterapii w ośrodkach MONARu, szpitalu psychiatrycznym, poradni terapeutycznej dla młodzieży. Prowadził działania na rzecz porozumienia międzykulturowego z uchodźcami pochodzącymi z krajów Bliskiego Wschodu. W ośrodku pracuje z osobami dorosłymi, rodzinami i młodzieżą. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną i warsztaty rozwojowe.

Jan Slowiński

Psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie, praktykowała w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. W ośrodku prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Martyna Gorynia

Psycholog,  psychoterapeutka. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Pracy Oddechem.Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Agnieszka Trzcionka

Psychoterapeutka, pedagog, logopeda kliniczny. Obecnie w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt. Ukończyła studium z poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej, Studium Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Posiada uprawnienia do prowadzenia TUS, kursy z zakresu terapii mowy i głosu.  Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi. 

Aleksandra Szczygielska

Psychoterapeutka, psycholog, muzykolog. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Studium Terapii Par, Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Studium Treningu i Terapii Grupowej. Pracuje w języku polskim, białoruskim, rosyjskim. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par, grupy rozwojowe.

Julia Hurnievič

Psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, w trakcie certyfikacji. Absolwentka SWPS, aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii Gestalt, organizowanym przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W pracy i w życiu towarzyszy jej przekonanie o tym, że każdy z nas ma zasoby do tego aby czuć się spełnionym i szczęśliwym. Na co dzień pracuje również w obszarze badań społecznych, pracowniczych oraz badań rynku. W Centrum Psychoterapii Granat prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.  W ośrodku prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe.

Ewa Eron

Psychoterapeutka, psycholog, socjoterapeutka. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapetów i Trenerów Grupowych Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracowała w poradni terapeutycznej, w której prowadziła m.in. psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych, terapię grupową dla młodzieży, warsztaty.

W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży (od 15 r.ż.), warsztaty.

Iwona Dryś

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Terapeutka w procesie certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Praktyk Metody TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) na poziomie zaawansowanym. Praktyk Metod: Kids’ Skills oraz I’m proud of you! osadzonych w nurcie TSR. Praktyk Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na poziomie zaawansowanym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do 18 lat, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Janina Tyńska

Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, psychodietetyczka i coach. Szkoliła się m.in w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), Podejścia Skoncentrowanego na rozwiązaniach (SFA), komunikacji bez przemocy (NVC). W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Małgorzata Zięba ​​

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie. Absolwentka sztuki w specjalizacji malarstwo oraz instruktora jogi kilku modalności. Kilkunastoletnia praca z ludźmi pozwoliła jej doświadczyć relacji i ich ważności w życiu. Posiadaną wiedzę regularnie uzupełnia uczestnicząc w licznych treningach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pracy z ciałem. Szczególnie interesuje ją wyrażanie uczuć poprzez ruch i sztukę.

Alina Pawela

Specjalista psychiatra. Diagnozuje i konsultuje psychiatrycznie. Pracuje w języku polskim i rosyjskim. W ośrodku przyjmuje osoby dorosłe. 
Rejestracja: tel. 605430808

Maksim Tichonow

Rejestracja na wizyty możliwa jest
drogą elektroniczną lub telefonicznie

Ze względu na specyfikę pracy nie zawsze możemy odebrać telefon. Oddzwonimy najpóźniej w ciągu 24 godzin