Centrum Zdrowia Psychicznego „Meandra”

Previous slide
Next slide

Centrum Zdrowia Psychicznego „Meandra”

dreamstime_s_146852820

Centrum Zdrowia Psychicznego „Meandra” to miejsce, w którym można uzyskać kompleksową opiekę psychologiczno – psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, doświadczyć wsparcia w kryzysach emocjonalnych.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia psychoterapeutycznego (od 2004 roku), dopasowujemy optymalną formę pomocy do potrzeb naszych klientów. Ważne jest dla nas zapewnienie atmosfery szacunku i życzliwości wobec osób korzystających z psychoterapii, dlatego dbamy o to, by praca specjalistów z naszego ośrodka była poddawana regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów i odbywała się zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

W Centrum Zdrowia Psychicznego „Meandra” oferujemy pomoc w zakresie psychoterapii, diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej, seksuologii, psychotraumatologii, terapii uzależnień i logopedii. Organizujemy grupy rozwojowe, warsztaty dla profesjonalistów, zapewniamy wsparcie rodzicom. Pracę prowadzimy w oparciu o uznane metody terapeutyczne.

dreamstime_m_44139428

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapię w ośrodku prowadzą wykwalifikowani psychoterapeuci pracujący w uznanych modalnościach: Gestalt, systemowo, analitycznie, behawioralnie i in. Możesz u nas uzyskać pomoc, gdy cierpisz na wahania nastroju, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, doświadczasz lęków, trudności obsesyjno kompulsywnych, fobii społecznej i innych, zaburzeń odżywiania, trudności psychosomatycznych, związanych z używaniem substancji i innych. Udzielamy pomocy w kryzysach, wspieramy rozwój osobisty, prowadzimy psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, grupową oraz konsultacje rodzicielskie. Kompleksowo współpracujemy z psychiatrą, logopedą, psychodietetykiem, psychoonkologiem, seksuologiem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Fachowa pomoc wykwalifikowanych specjalistów w trudnych i ważnych okresach rozwojowych dzieci i młodzieży. Pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów emocjonalnych związanych z sytuacją rodzinną lub szkolną, wsparcie w lepszym radzeniu sobie w grupie rówieśniczej, zrozumieniu i kierowaniu emocjami, ze stresem. Praca nad poczuciem własnej wartości. Pomoc przy zaburzeniach zachowania, psychicznych problemach klinicznych, problemach tożsamościowych, tożsamości płciowej, w trudnościach wynikających z uzależnień. Konsultacje dla rodziców.

dreamstime_s_184137731
dreamstime_m_141599827

Psychoterapia rodzin

Wykwalifikowani psychoterapeuci pracujący z systemem rodzinnym. Możemy pomóc w zidentyfikowaniu problemów rodziny oraz określeniu ich przyczyn. Wspieramy rodziny w przezwyciężeniu narastających konfliktów, kryzysów, problemów w komunikacji, problemów wychowawczych, zaburzeń autodestrukcyjnych i zaburzeń odżywiania u dzieci, przemocy w rodzinie, braku uczucia więzi i zrozumienia. Pomagamy w uporaniu się z napięciem związanym z trudnymi sytuacjami życiowymi, jak np. ciężka choroba w rodzinie, wypadek losowy, pogorszenie sytuacji materialnej.

Oto przykłady sytuacji i problemów, w których możemy pomóc:

 • Lęk, napady paniki, fobie.
 • Depresja, przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej.
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami. 
 • Niezdecydowanie, poczucie bezradności, zagubienia.
 • Nieradzenie sobie ze złością, częste konflikty w domu, pracy.
 • Uczucie ciągłego napięcia, zmęczenia, zamartwianie się.
 • Kłopoty ze snem, bezsenność dolegliwości somatyczne, np bóle brzucha, głowy, kołatanie.
 • Serca, duszności, występujące bez oczywistych przyczyn lub w stresie.
 • Nieradzenie sobie z relacjami z innymi ludźmi, trudności w utrzymaniu związków.
 • Powracające myśli o trudnych przeżyciach z przeszłości.
 • Wątpliwości, co do własnej wartości i kompetencji.
 • Problemy związane z porodem, wychowywaniem dzieci, adopcją, płodnością.
 • Zaburzenia odżywiania się, np bulimia, anoreksja psychiczna, objadanie się lub nadwaga wywołana czynnikami psychicznymi.
 • Kryzys związany z wiekiem, rozwodem, żałobą, utratą pracy i innymi trudnościami życiowymi.
 • Trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji.
 • Problemy małżeńskie, partnerskie, rodzinne.
 • Myśli, czynności natrętne.
 • Problemy w sferze seksualnej.

Nasz zespół

Zespół Meandry współtworzą wysokowykwalifikowani specjaliści z zakresu psychiatrii, psychoterapii, psychologii oraz pedagogiki i seksuologii. Dbając o kompleksową opiekę nad naszymi klientami, współpracujemy na co dzień z logopedą, psychodietetykiem, psychoonkologiem, psychotraumatologiem, jak również lekarzami różnych specjalizacji.

Praca zespołu poddawana jest regularnej superwizji, regularnie szkolimy się i uczestniczymy w seminariach klinicznych.

Dla terapeutów

Jednym z ważniejszych czynników, wpływających na skuteczność procesu psychoterapii, jest profesjonalne przygotowanie zawodowe psychoterapeuty. Dbamy o nie w różnych formach.